Administracja cmentarzem - Zakład Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej

Przejdź do treści

Menu główne:

Zakres usług
Administracja cmentarzem

1.  Prowadzenie ewidencji grobów – ksiąg cmentarnych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz nanoszenie na planie zagospodarowania miejsc pochówku.
2.  Prowadzenie akt wieczystych jak rejestr zmarłych oraz kart zgonów.
3.  Dokonywanie uzgodnień w zakresie organizacji pogrzebu wykonywanego przez firmy pogrzebowe.
4.  Dopuszcza do dokonania ekshumacji zwłok i szczątków, po uzgodnieniu i okazaniu wymaganych zezwoleń właściwego inspektora sanitarnego, prokuratora lub sądu.
5.  Pobieranie opłat cmentarnych związanych z funkcjonowaniem Cmentarza Komunalnego przy ul. 1-go Maja w Bystrzycy Kłodzkiej zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza.
6.  Racjonalna gospodarka miejscami, regularne rozmieszczenie kwater, wyznaczanie miejsc na cmentarzu zgodnie z planem cmentarza
7.  Udostępnianie cmentarza oraz kaplicy cmentarnej zarejestrowanym podmiotom gospodarczym.
8.  Wydawanie zgody na prace kamieniarskie prowadzone przez zarejestrowane podmioty gospodarcze.
9.  Utrzymuje czystość i porządek na terenie cmentarza oraz w należytym stanie technicznym pomieszczenia i obiekty przedpogrzebowe ( kaplicę).
10.  Zapewnia właściwe funkcjonowanie wszystkich instalacji technicznych cmentarza.
11.  Załatwianie skarg, zażaleń i wniosków użytkowników oraz rozwiązywanie spraw spornych.


Zakład Usług Komunalnych
Spółka z o.o.
w Bystrzycy Kłodzkiej
ul. Strażacka 13
57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel. 74 811 70 50
zukbystrzyca@pro.onet.pl

 
© 2016. ZUK w Bystrzycy Kłodzkiej Spółka z o.o.. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego