Logo ZUK Bystrzyca Kłodzka

Zarządzenie Nr 3/2024 z dnia 06 lutego 2024 roku Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej sp.z o.o. w sprawie zatwierdzenia cennika usług wykonywanych przez Spółkę od dnia 01 lutego 2024 r.

Utworzono: 12-02-2024

Przejdź do góry strony