Logo ZUK Bystrzyca Kłodzka

Zakres usług

 

 

Wydział komunalny

Kompleksowa obsługa w zakresie odbioru odpadów komunalnych od podmiotów gospodarczych.

Zarząd i administracja nieruchomościami

Utrzymanie i eksploatacja budynków, obsługa właścicieli, księgowość i finanse.

Administracja cmentarzem

Prowadzenie ewidencji grobów – ksiąg cmentarnych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz nanoszenie na planie zagospodarowania miejsc pochówku.

Przejdź do góry strony