Logo ZUK Bystrzyca Kłodzka
Grafika Administracja cmentarzem

Administracja cmentarzem

 1. Prowadzenie ewidencji grobów – ksiąg cmentarnych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz nanoszenie na planie zagospodarowania miejsc pochówku.
 2. Prowadzenie akt wieczystych jak rejestr zmarłych oraz kart zgonów.
 3. Dokonywanie uzgodnień w zakresie organizacji pogrzebu wykonywanego przez firmy pogrzebowe.
 4. Dopuszczanie do dokonania ekshumacji zwłok i szczątków, po uzgodnieniu i okazaniu wymaganych zezwoleń właściwego inspektora sanitarnego, prokuratora lub sądu.
 5. Pobieranie opłat cmentarnych związanych z funkcjonowaniem Cmentarza Komunalnego przy ul. 1-go Maja w Bystrzycy Kłodzkiej zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza.
Grafika Administracja cmentarzem

Administracja cmentarzem

 1. Racjonalna gospodarka miejscami, regularne rozmieszczenie kwater, wyznaczanie miejsc na cmentarzu zgodnie z planem cmentarza
 2. Udostępnianie cmentarza oraz kaplicy cmentarnej zarejestrowanym podmiotom gospodarczym.
 3. Wydawanie zgody na prace kamieniarskie prowadzone przez zarejestrowane podmioty gospodarcze.
 4. Utrzymuje czystość i porządek na terenie cmentarza oraz w należytym stanie technicznym pomieszczenia i obiekty przedpogrzebowe (kaplicę).
 5. Zapewnia właściwe funkcjonowanie wszystkich instalacji technicznych cmentarza.
 6. Załatwianie skarg, zażaleń i wniosków użytkowników oraz rozwiązywanie spraw spornych.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych produktów i usług.
Nasz wykwalifikowany zespół obsługi klienta pomoże Ci znaleźć dokładnie to, czego potrzebujesz.
oraz zapewni doradztwo w zakresie wyboru naszych usług.


Zakład Usług Komunalnych
w Bystrzycy Kłodzkiej Spółka z o.o.

ul. Strażacka 13
57-500 Bystrzyca Kłodzka

 Nawiguj

T.: +48 74 811 7050
zukbystrzyca@pro.onet.pl

Zakład Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej Spółka z o.o. istnieje od 1997 roku. Specjalizujemy się w wywozie nieczystości stałych, oczyszczaniu ulic, chodników i placów oraz usług zakresu zarządzania i administrowania różnego rodzaju obiektami. Zatrudniamy ponad 60 pracowników. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę, doświadczenie w branży, sprzęt specjalistyczny zapewniający wysoki standard świadczonych usług.
Nasze hasło to doświadczenie i wiarygodność!!!

Zobacz inne

Wydział komunalny

Kompleksowa obsługa w zakresie odbioru odpadów komunalnych od podmiotów gospodarczych.

Zarząd i administracja nieruchomościami

Utrzymanie i eksploatacja budynków, obsługa właścicieli, księgowość i finanse.

Przejdź do góry strony