Logo ZUK Bystrzyca Kłodzka

WFOŚ

„Rozbudowa i remont istniejącej infrastruktury wraz z zakupem wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Zamenhofa 41”

Wartość zadania: 2.438.217,38 zł

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu:

Pożyczka na wkład własny: 438.000,00 zł

Pożyczka na płynność finansową: 1.371.195,00 zł

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu www.wfosigw.wroclaw.pl 

Przejdź do góry strony