Wydział komunalny - Zakład Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej

Przejdź do treści

Menu główne:

Zakres usług
Wydział komunalny

1.  Kompleksowa obsługa w zakresie odbioru zmieszanych odpadów komunalnych od gospodarstw domowych, spółdzielni, wspólnot oraz podmiotów gospodarczych.
2.  Prowadzenie usług związanych z odbiorem odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki następujących frakcji : szkła, plastiku, makulatury, odpadów budowlanych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych.
3.  Zapewnienie mieszkańcom oraz podmiotom gospodarczym odpowiednich pojemników do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych, jak również  odpadów zbieranych selektywnie.
4.  Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych.
5.  Letnie i zimowe utrzymanie chodników, placów i dróg.


Zakład Usług Komunalnych
Spółka z o.o.
w Bystrzycy Kłodzkiej
ul. Strażacka 13
57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel. 74 811 70 50
zukbystrzyca@pro.onet.pl

 
© 2016. ZUK w Bystrzycy Kłodzkiej Spółka z o.o.. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego