Administracja nieruchomościami - Zakład Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej

Przejdź do treści

Menu główne:

Zakres usług
Zarząd i administracja nieruchomościami

1. Utrzymanie i eksploatacja budynków.

2. Obsługa właścicieli.

3. Księgowość i finanse.


Oznacza to :
 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania urządzeń technicznych i wszelkich instalacji,
 • opracowanie i realizację rocznych i wieloletnich planów finansowo-gospodarczych,
 • zwoływanie zebrań właścicieli,utrzymanie porządku i czystości nieruchomości wspólnej,
 • utrzymanie porządku i zagospodarowanie terenu wokół nieruchomości,
 • prowadzenie rachunkowości wspólnoty,zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • wykonywanie uchwał właścicieli,
 • utrzymania nieruchomości wspólnych,
 • składanie corocznych sprawozdań z zarządzania nieruchomością,
 • rozliczania właścicieli z wpłacanych zaliczek na utrzymanie nieruchomości wspólnej,
 • zawieranie i realizowanie umów z dostawcami,
 • przyjmowanie faktur oraz dokonywanie płatności, zgodnie z obowiązującymi procedurami i z zachowaniem terminów płatności,
 • kontrolowanie stanu rachunku bankowego.

Zakład Usług Komunalnych
Spółka z o.o.
w Bystrzycy Kłodzkiej
ul. Strażacka 13
57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel. 74 811 70 50
zukbystrzyca@pro.onet.pl

 
© 2016. ZUK w Bystrzycy Kłodzkiej Spółka z o.o.. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego